Coaching Menedżerski

39To coaching wspierający menedżerów zidentyfikowanych w firmie jako osoby posiadające największy potencjał, w ich rozwoju w kierunkach zgodnych z oczekiwaniami firmy, tak aby mogli zrealizować nowe cele i zadania.

Coaching odbywa się w formie cyklicznych spotkań klienta z coachem. To coaching, który jest skierowany do ludzi którzy są naprawdę gotowi do wykorzystywania swoich zasobów i potencjału, a także rozwój umiejętności menadżerskich.
Coaching menedżerski może być również traktowany jako coaching poszkoleniowy, w trakcie którego klient otrzyma wsparcie, którego celem jest drożenie obranych celów i założeń szkoleniowych w życie. Coach jest wykwalifikowany w pomocy abyś Ty mógł dokonać postępu i zrealizować obrane cele i osiągnąć pożądane rezultaty. Coach będzie wspierał działania, które będą prowadziły do osiągnięcia celów, które zostaną wytyczone podczas pierwszego spotkania coachingowego.

Przykładowe pytania których można się spodziewać ze strony coacha:
– Jakie umiejętności są dla ciebie ważne i dlaczego będąc menedżerem?
– Co dla Ciebie oznacza rola lidera i jak wpłynie na Twój sposób pracy?
– Jakim menedżerem chciałbyś być?
– Co jako menadżer możesz dać ludziom od siebie?
– Co chciałbyś rozwijać aby być najlepszym menedżerem?
– Skąd będziesz wiedział że sprawdzasz się jako menadżer?
– Co wpływa na bycie dobrym menedżerem?

Korzyści z coachingu dla organizacji
– Większa efektywność w osiąganych celach i wynikach
– Lepsza identyfikacja z organizacją
– Lepsza i sprawniejsza komunikacja
– Poprawa relacji interpersonalnych w organizacji
– Realizacja założeń i celów szkoleniowych
– Większe zadowolenie klientów
– Zmiana wizerunku organizacji na rynku

Korzyści z coachingu dla Klienta
– Lepsza komunikacja pomiędzy menedżerem a zespołem
– Zrozumienie swojej roli
– Właściwe wykorzystywanie swojego potencjału i zasobów
– Poczucie spełnienia się
– Poczucie bycia na właściwym miejscu
– Większe poczucie własnej kompetencji i wzrost pewności siebie
– Budowanie naturalnego autorytetu

You may also like...

Nasze filmy