Coaching poszkoleniowy

40Coaching poszkoleniowy jest dla ludzi ,którzy przeszli , lub są w trakcie szkoleń. Jego celem jest wsparcie, które ma na celu drożenie obranych celów i założeń szkoleniowych w życie.Coaching odbywa się w formie cyklicznych spotkań klienta z coachem.To coaching, który jest skierowany do ludzi którzy są naprawdę gotowi do realizowania decyzji które są podejmowane w trakcie szkoleń. Coach jest wykwalifikowany w pomocy abyś Ty mógł dokonać postępu i zrealizować obrane cele i osiągnąć pożądane rezultaty. Coach będzie wspierał działania, które będą prowadziły do osiągnięcia celów, które zostaną wytyczone podczas pierwszego spotkania coachingowego.

Przykładowe pytania których można się spodziewać ze strony coacha:
– Czego nowego dowiedziałeś się o sobie po tym szkoleniu?
– Czego nauczyłeś się w trakcie tego szkolenia?
– W czym może pomóc Ci to szkolenie?
– Jak możesz wykorzystać wiedzę ktorą zdobyłeś ?
– Jakie cele zostały postawione przez Ciebie po szkoleniu?
– Jak to szkolenie wlpłynie na Twoją pracę i wyniki ?
– Co może być pomocne w osiągnięciu założonych celów?

Korzyści z coachingu dla organizacji
– Większa efektywność w osiąganych celach i wynikach
– Lepsza identyfikacja z organizacją
– Lepsza i sprawniejsza komunikacja
– Poprawa relacji interpersonalnych w organizacji
– Realizacja założeń i celów szkoleniowych
– Większe zadowolenie klientów
– Zmiana wizerunku organizacji na rynku

Korzyści z coachingu dla Klienta
– Większa pewność siebie i zaufanie do swoich decyzji
– Lepsza komunikacja z klientami i wspólpracownikami
– Większe zadowolenie z pracy
– Odkrycia i wykorzystywania swojego potencjału we właściwy dla siebie sposób
– Wzrost świadomości swoich wartości i zasobów
– Większe rozumienie siebie
– Poprawa relacji osobistych

You may also like...

Nasze filmy