Coaching zespołu

34

 

Coaching Zespołu 6999 zł zamiast 14000 zł!

Coaching Zespołu to podniesienie efektywności pracy zespołu poprzez diagnozę potencjału oraz obecnych wyzwań i pomoc w określeniu celów dalszego rozwoju oraz metod ich osiągnięcia, co w efekcie prowadzi do wzrostu wyników biznesowych

Jak skorzystać:

 • Kupon można zrealizować od 01.03.2011 do 30.06.2012. Jeden kupon umożliwia wzięcie udziału 1 zespołowi w 1 coachingu zespołu z wykwalifikowanym i doświadczonym coachem.
 • Jedna osoba/firma może zrealizować dowolną ilość kuponów.

Ważne:

 • Kupon ważny jest od 01.03.2012 do 30.06.2012
 • w przypadku niewykorzystania w tym czasie kuponu, kupon przepada.

Korzyści z coachingu dla organizacji:

 • Efektywniej działający zespół bez objawów wypalenia
 • Lepiej współpracujący pracownicy
 • Poprawa relacji pomiędzy pracownik- przełożony
 • Silniejsza identyfikacja członków zespołu z firmą
 • Cele organizacji stają się jednocześnie celami zespołu
 • Osiągane cele przez zespół są przy minimalizacji czasu i kosztów

Korzyści z coachingu dla zespołu:

 • Poprawa relacji i komunikacji z innymi członkami zespołu
 • Rozwinięcie samoświadomości odnośnie swoich ról w zespole
 • Wzrost świadomości zasobów i możliwości oraz wyzwań zespołu
 • Poprawa pozytywnego nastawienia i współpracy w zespole
 • Zespół ma jasno określoną wizję i cele oraz potrafi efektywnie je osiągać
 • Rozwinięcie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach

Długotrwale efektywny zespół

Jedną ze skuteczniejszych metod pracy ze ‘zmęczonym’ zespołem, z zespołem przed ważnym wyzwaniem, w okresie zmian jest Coaching Zespołu. To metoda pracy łącząca metody coachingu (motywowanie klienta w określaniu celów i ich osiąganiu bez robienia tego za niego) z najnowszą wiedzą systemową, pracą nad relacjami. Celem procesu Coachingu Zespołowego jest odkrycie na nowo esencji, siły napędowej zespołu w jej praktycznej, codziennej odsłonie. Określenie obecnej i pożądanej pozycji zespołu oraz drogi przejścia. Zdiagnozowanie siły czynników wpływających na efektywność (productivity) oraz motywację (positivity) – dwóch najważniejszych wskaźników dobrze funkcjonujących zespołów, zespołów które dostarczają zaplanowane cele.

Podstawowym wyzwaniem dla Coachów w tym procesie jest spowodowanie, aby każdy z członków zespołu indywidualnie wziął na siebie odpowiedzialność za zespół jako całość, za jego cele i wspólne wartości. Coachowie pomagają zespołowi znaleźć samodzielne rozwiązanie, nie narzucają własnych pomysłów – chociaż nasze doświadczenie biznesowe ma tu ogromne znaczenie. Coachowie pracują z zespołem nad jej aktualnymi zadaniami i problemami.Proces pracy z zespołem w oparciu o teorię ORSC (Organisational Relationship System Coaching).

Twój zespół pracuje nad ważnym projektem i czujesz że utknęliście, że moglibyście bardziej dynamicznie i twórczo podejść do zagadnienia. Masz zespół, w którym widać pierwsze oznaki wypalenia, pojawiają się tzw. ‘toksyny zespołowe”?

Ta oferta jest dla was! Koszt 2 jednodniowych modułów (w odstępie dwóch tygodni) prowadzonych przez dwóch trenerów / coachów to 14000zł, teraz oferta specjalna -50% = 6999zł za dwa dni coachingu zespołu (do 12 osób).

Coachingi prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych coachów: Beata Kalinowska, Małgorzata Kozarow.

Terminy przeprowadzenia coachingu zespołów do uzgodnienia.

You may also like...

Nasze filmy