Emocje jak sobie z nimi poradzić

Czy czasem dajesz się ponieść emocjom? 

Wydaje Ci się, że Ty lub Twoi współpracownicy reagują nieadekwatnie? Czy odnosisz wrażenie, że wyrażanie negatywnych emocji jest trudne i należy tego za wszelką cenę unikać?
Jeśli tak- to szkolenie jest dla Ciebie!
Emocje są obecne w życiu każdego z nas, bywają źródłem bardzo pozytywnych przeżyć lecz potrafią również, jak wiemy, sporo komplikować. Umiejętne zarządzanie nimi wpływa na bardzo wiele aspektów życia.
Zarówno osobistego jak i zawodowego, bowiem „inteligencja emocjonalna” to nie tylko rozumienie siebie i innych ale też zdolność do efektywnego zarządzania przeżywanymi stanami. To umiejętność kierowania ich w taką stronę, by pomagały efektywniej funkcjonować i osiągać zamierzone cele.
Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które chcą nauczyć się zarządzać swoimi emocjami i emocjami pracowników lub zespołu. Jest to wyjątkowe szkolenie, które jest skierowane dla osób, które chcą się rozwijać i podnosić swoje komeptencje.
Szkolenie jest 2-dniowe w formie warsztatowej prowadzone co-aktywną metodą, tak aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 25 osób.
Cele szkoleniowe:

 • Zrozumiesz skąd biorą się emocje,
 • Dowiesz się jak umiejętnie rozpoznawać je u siebie i u innych,
 • Nauczysz się jak efektywnie sobie z emocjami,
 • Będziesz potrafić jak wykorzystać emocje do realizacji swoich celów i osiągnięć
 • Nauczysz się jak wyrażać negatywne emocje w sposób asertywny a nie agresywny

Szkolenie dostarcza uczestnikom:

 • Podniesienie kompetencji osobistych
 • Poprawa relacji międzyludzkich w środowisku pracy i nie tylko
 • Wykorzystywanie energii emocji
 • Lepszego panowanie nad sobą i sytuacją
 • Podniesienie własnej efektywności w działaniu
 • Radzenie sobie z negatywnymi emocjami
 • Umiejętności lepszego interpretowania własnych emocji, wsłuchiwania się w siebie
 • Zdobycie narzędzi wspomagających realizację własnych celów i rozwoju

Harmonogram szkolenia
I. Zapoznanie się uczestników- umożliwienie i stworzenie warunków do grupowego uczenia się

 • Przedstawienie się uczestników i zebranie oczekiwań dotyczących szkolenia

II. Emocje – wstęp

 • Co to są emocje i skąd się biorą?
 • Jak rozpoznawać emocje u siebie i innych ludzi?
 • Klucz do zrozumienia siebie: o czym naprawdę informują nas emocje?
 • System przekonań a nawykowe reakcje i najczęściej odczuwane emocje.
 • Mechanizmy obronne czyli zahamowania emocjonalne.
 • Negatywne skutki tłumienia emocji.

III. Emocje

 • Radzenie sobie z negatywnymi emocjami swoimi i innych.
 • Akceptacja – źródło wewnętrznego spokoju.
 • Komunikat „Ja”- umiejętność wyrażania uczuć.
 • Jak unikać zahamowań emocjonalnych- wybrane techniki.

IV. Zakończenie szkolenia
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany programu szkolenia.

Metodyka Prowadzenia zajęć

Szkolenia i warsztaty które proponujemy będą prowadzone metodami interaktywnymi, tak, aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie, co oznacza pracę nad swoimi osobistymi tematami i zagadnieniami z pracy zawodowej, z którymi borykają się Państwo, na co dzień w pracy zawodowej.

Filozofia szkoleń

1. Uczenie się na pozytywnym doświadczeniu – nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne
2. Uczenie się na błędach – mylić się jest rzeczą ludzką, podziel się swoim błędem z innymi
3.Praca oparta na procesie grupowym
4. Ścisłe dostosowanie szczegółów szkolenia do specyfiki pracy uczestników szkolenia oraz oczekiwań firmy wobec ich obecnych i przyszłych działań,

 • jednoznaczne przedstawienie uczestnikom celów szkolenia oraz praktycznych korzyści wynikających z ukończenia szkolenia,
 • Docenienie doświadczenia i dorobku zawodowego uczestników, jako podstawy do wzmacniania automotywacji i chęci dalszego rozwoju,
 • Przejrzysta forma szkolenia oraz odpowiednio dobrane metody szkoleniowe umożliwiające efektywny proces uczenia się i rozwijania umiejętności,
 • tempo prowadzenia zajęć umożliwiające wszystkim uczestnikom pełne przyswojenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych,
 • stosowanie metod partycypacyjnych zapewniających aktywny udział wszystkich uczestników,
 • atrakcyjna forma zajęć zwiększająca otwartość na nową wiedzę i umiejętności oraz satysfakcję z udziału w szkoleniu,
 • koncentracja na dostarczeniu uczestnikom i firmie maksimum praktycznych korzyści

You may also like...

Nasze filmy