Inteligencja emocjonalna w praktyce

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, którzy chcą się rozwijać,poznać i doświadczyć inteligencję emocjonalną.
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o doświadczenia uczestników, co-aktywną metodą, tak aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie.

120Cele szkoleniowe:

 • Poznanie filarów inteligencji emocjonalnej
 • Przyjrzenie się własnemu poziomowi inteligencji emocjonalnej
 • Wypracowanie własnej efektywnej inteligencji emocjonalnej
 • Nabycie umiejętności i poznanie narzędzi potrzebnych do wykorzystanie własnej inteligencji emocjonalnej
 • Zainspirowanie do szukania nowych pomysłów i rozwiązań
 • Poznanie metod, narzędzi które mogą wspierać efektywną komunikację emocjonalną

Szkolenie dostarcza uczestnikom:

 • Przećwiczenie wybranych umiejętności wykorzystywanych w inteligencji emocjonalnej
 • Poznanie 4 filarów inteligencji emocjonalnej
 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi w inteligencji emocjonalnej
 • Możliwości poznania siebie
 • Zdobycie umiejętności pracy z własnymi emocjami

Harmonogram szkoleniaI. Zapoznanie się uczestników- umożliwienie i stworzenie warunków do grupowego uczenia się.

 • Ustalenie kontraktu na szkolenie
 • Ustalenie celów szkolenia
 • Ustalenie indywidualnych celów przez uczestników, które będą realizowane w trakcie szkolenia

II . Istota inteligencji emocjonalnej

1. Pojęcie inteligencji emocjonalnej QE
2. Inteligencja emocjonalna QE a QI
3. Cztery filary inteligencji emocjonalnej

I. Umiejętności emocjonalne
-emocjonalna uczciwość
-energia emocjonalna
-emocjonalne sprzężenie zwrotne
-praktyczna intuicja

II. Sprawność emocjonalna
-autentyczna obecność
-krąg zaufania
-konstruktywna niezgoda
-odporność i odnawianie

III. Głębia emocjonalna
-niepowtarzalny potencjał i celowe działanie
-zaangażowanie
-zastosowanie rzetelności
-wpływ pozbawiony władzy

IV. Emocjonalna alchemia
-przepływ intuicji
-refleksyjne przesunięcie w czasie
-wyczuwanie okazji
-tworzenie przyszłości

4. Diagnoza inteligencji emocjonalnej. Obszary do rozwoju.

III. Jak powstają emocje

 1. ABCD emocji
 2. Zdrowe/niezdrowe przekonania
 3. Zmiana emocji to zmiana przekonań

VI. Zamknięcie szkolenia

METODY STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW
121
70% ĆWICZENIA
 • odgrywanie ról
 • ćwiczenia wdrażające nowe umiejętności i wiedzę
 • ćwiczenia rozwijające wyobraźnie, myślenie kreatywne
 • gry edukacyjne
 • Dyskusje
 • omówienie i wyciąganie wniosków
 • stymulowanie pytań
 • budowanie interakcji
122
15% CASE STUDIES
 • studium przypadków
 • szukanie rozwiązań do opisanych przykładów
 • casy stady
 • Prezentacje, demonstracje prowadzącego
 • uzupełnienie wiedzy odpowiednim materiałem
 • wprowadzenie do zagadnień
Zajęcia odbywają się w formie aktywnego treningu, tak aby uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie.
Kładziemy nacisk na myślenie kreatywne i integrowanie wiedzy z doświadczeniem. Podczas warsztatów wykorzystujemy doświadczenie i umiejętności uczestników. Nasze szkolenia są zorientowana na osiąganie pożądanych rezultatów, szanując odrębność każdego z uczestników. Trening w dużej mierze składa się ćwiczeń zespołowych, indywidualnych. Uczestnicy otrzymują materiały podczas warsztatu, które mogą być wykorzystywane podczas warsztatu, oraz indywidualnej pracy.

You may also like...

Nasze filmy