Jak skutecznie wykorzystać potencjał pracowników – motywowanie pracowników

szkolenia 4Jest to 2- dniowe szkolenie skierowane jest dla menedżerów- liderów , a także do osób które chcą podnieść motywację pracowników, a także być wsparciem w realizowaniu zadań, a także chcą wyzwalać w nich potencjał i wykorzystywać go poprzez odpowiednią motywacją i rozwój zawodowy.

 

 

Program szkolenia:
Blok I : Powitanie- kontakt i kontrakt
1.Zapoznanie się uczestników- umożliwienie i stworzenie warunków do grupowego uczenia się
2.Ustalenie kontraktu na szkolenie
3.Przedstawienie celów szkolenia
4.Ustalenie indywidualnych celów przez uczestników, które będą realizowane w trakcie szkolenia

Blok II : Zasoby – czy każdy je ma?
1.Co to są zasoby?
2.Rodzaje zasobów i sposoby ich identyfikacji

 • talenty
 • umiejętności
 • doświadczenia

3.Poznanie modelu zasobów
4.Poznanie własnych zasobów i silnych stron

Blok III : Uznanie i informacja zwrotna
1.Co to jest informacji zwrotna i uznanie
2.Poznanie i przećwiczenie elementów składowych efektywnej informacji zwrotnej
3.Poznanie różnic pomiędzy informacją zwrotną a uznaniem
4.Praktyczne zdobycie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej i uznania

 • dawanie uznania
 • pochwały
 • stawianie wyzwań

Blok IV : Poznanie siebie- kim jestem- kim chcę być?
1.Poznanie ważne umiejętności w dawanie uznania i informacji zwrotnej

 • słuchanie
 • ciekawości
 • zadawanie pytań otwartych i zamknietych

2.Czego chce w Tobie więcej…?
3.Praca z wartościami klienta
4.Transfer kompetencji

Blok V : Zakończenie szkolenia
1.Z czym kończę szkolenie
2.Ewaluacja szkolenia
3.Rozdanie dyplomów

Cele szkoleniowe:

 • Poznanie elementów efektywnej informacji zwrotnej
 • Zdobycie wiedzy z zakresu stosowania uznania i informacji zwrotnej
 • Doświadczenie siły oddziaływania na motywację poprzez informację zwrotną i uznanie
 • Poznanie rozróżnienia uznania od informacji zwrotnej
 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie poprowadzenia sesji z dawaniem informacji zwrotnej i uznania

Korzyści dla uczestników:

 • Zrozumienie celów zastosowania informacji zwrotnej i uznania
 • Przećwiczenie dawania konstruktywnej informacji zwrotnej i uznania
 • Poznanie kluczowych elementów w konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Zdobycie umiejętności rozróżnienia pomiędzy uznaniem a informacją zwrotną
 • Umiejętne połączenie uznania , informacji zwrotnej z zasobami jakie posiada dana osoba
 • Poznanie swoich własnych zasobów i silnych stron

Metodyka Prowadzenia zajęć
Szkolenia i warsztaty które proponujemy będą prowadzone metodami interaktywnymi, tak, aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie, co oznacza pracę nad swoimi osobistymi tematami i zagadnieniami z pracy zawodowej , z którymi borykają się Państwo , na co dzień w pracy zawodowej.

Filozofia szkoleń i warsztatów
1. Uczenie się na pozytywnym doświadczeniu – nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne
2. Uczenie się na błędach – mylić się jest rzeczą ludzką, podziel się swoim błędem z innymi
3.Praca oparta na procesie grupowym
4. Ścisłe dostosowanie szczegółów szkolenia do specyfiki pracy uczestników szkolenia oraz oczekiwań firmy wobec ich obecnych i przyszłych działań,

 • jednoznaczne przedstawienie uczestnikom celów szkolenia oraz praktycznych korzyści wynikających z ukończenia szkolenia,
 • Docenienie doświadczenia i dorobku zawodowego uczestników, jako podstawy do wzmacniania automotywacji i chęci dalszego rozwoju,
 • Przejrzysta forma szkolenia oraz odpowiednio dobrane metody szkoleniowe umożliwiające efektywny proces uczenia się i rozwijania umiejętności,
 • tempo prowadzenia zajęć umożliwiające wszystkim uczestnikom pełne przyswojenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych,
 • stosowanie metod partycypacyjnych zapewniających aktywny udział wszystkich uczestników,
 • atrakcyjna forma zajęć zwiększająca otwartość na nową wiedzę i umiejętności oraz satysfakcję z udziału w szkoleniu,
 • koncentracja na dostarczeniu uczestnikom i firmie maksimum praktycznych korzyści

You may also like...

Nasze filmy