Komunikacja interpersonalna

60Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie komunikacji.

Szkolenie jest prowadzone co-aktywną metodą, tak aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie.

Cele szkoleniowe:

 • Poznanie zasad zdrowej i efektywnej komunikacji
 • Wypracowanie działań wspierających efektywną komunikację
 • Nabycie umiejętności i poznanie narzędzi potrzebnych do przeprowadzania efektywnej komunikacji
 • Zmiana rutynowych zachowań w pracy w trudnych sytuacjach
 • Zainspirowanie do szukania nowych pomysłów i rozwiązań w pracy
 • Poznanie metod, narzędzi które mogą wspierać efektywną komunikację

Szkolenie dostarcza uczestnikom:

 • Możliwości rozpoznawania blokad komunikacyjnych i zarzadzania nimi
 • Wykorzystywać i posługiwać się różnymi strategiami komunikacyjnymi
 • Zdiagnozowania to co im pomaga w komunikacji i umieć to zastosować
 • Poznania 5 języków komunikacji i zdobycia umiejetnosci posługiwania się nimi
 • Możliwości poznać bliżej swoich sposobów komunikacj
 • Przećwiczenia możliwości zastosowania metod komunikacyjnych
 • Przećwiczenie wybranych umiejętności wykorzystywanych w komunikacji
 • Doskonalenie umiejętności przeprowadzania trudnych rozmów
 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia trudnych rozmów
 • Możliwości poznania siebie
 • Wypracowania metod komunikacji służącej zdrowej komunikacji
 • Zrozumienia sposobów pokonywania barier w komunikacji

Harmonogram szkolenia

I. Zapoznanie się uczestników- umożliwienie i stworzenie warunków do grupowego uczenia się.

 • Ustalenie kontraktu na szkolenie
 • Ustalenie celów szkolenia
 • Ustalenie indywidualnych celów przez uczestników, które będą realizowane w trakcie szkolenia

II. Umiejętności komunikacyjne
Komunikacja niewerbalna:

 • Mowa ciała (ton głosu, postawa ciała, sposób mówienia, ruchy gałek ocznych)
 • Odczytywanie zachowań rozmówcy
 • Spójność komunikacji

Omówienie i przećwiczenie wybranych umiejętności komunikacji werbalnej:

 • Aktywne słuchanie: faktów i emocji
 • Sztuka zadawania pytań: otwarte i zamkniete
 • Odzwierciedlania
 • Ciekawości
 • Parafrazowanie-słuchanie ze zrozumieniem
 • Podsumowania
 • Komunikat od ,,Ja”

Bariery komunikacyjne

 • ,,Dobra i zła komunikacja ‘’ : 4 sposoby komunikacji
 • Przekształcanie wad naszych rozmówców w zalety

III. Indywidualne style komunikacji

 • Kwestionariusza stylu komunikacji: sprawdzenie jakim stylem dana osoba się komunikuje
 • Przedstawienie 4 stylów komunikacji
 • 5 języków komunikacji

IV. Zamknięcie szkolenia

 • Ewalucja
 • Z czym kończę szkolenie ?

You may also like...

Nasze filmy