Menadżer coachem – poziom A

coaching2Jest to 2- dniowe szkolenie skierowane jest dla menedżerów- liderów , a także do osób które chcą poprzez coaching podnieść motywację pracowników, a także być wsparciem swoich pracowników w realizowaniu zadań, a także chcą wyzwalać w nich potencjał i wykorzystywać go poprzez odpowiednią motywacją i rozwój zawodowy.

Cele szkoleniowe:

 • poznanie umiejętności i narzędzi potrzebnych do przeprowadzania efektywnych rozmów coachingowych
 • zdobycie wiedzy z zakresu coachingu
 • zwiększenie efektywności własnej poprzez rozwój wybranych kompetencji
 • zainspirowanie do szukania nowych pomysłów i rozwiązań
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie poprowadzenia sesji coachigowych
 • rozwój osobisty dzięki własnej pracy realizowanej podczas szkolenia

Korzyści dla uczestników:

 • zrozumienie możliwości zastosowania coachingu dla osiągania celów i rozwoju
 • przećwiczenie wybranych umiejętności wykorzystywanych w coachingu
 • doskonalenie umiejętności sprecyzowania jasno określonych celów
 • poznanie kluczowych elementów w efektywnym Coachingu
 • zapoznanie się z umiejętnościami i cechami dobrego coacha
 • poznanie struktury rozmowy coachingowej
 • przećwiczenie prowadzenia rozmów coachingowych

Koszt szkolenia to 1648 zł netto ( do ceny trzeba dodać 23%Vat ) W cenie są zawarte materiały i uczestnictwo w szkoleniu, catering i lunch. Cena warsztatu nie zawiera noclegów.
Warsztat będzie prowadzony metodami interaktywnymi, tak by mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie, co oznacza pracę nad swoimi osobistymi tematami i zagadnieniami.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie.

Program szkolenia:
Blok I : Powitanie- kontakt i kontrakt
1.Zapoznanie się uczestników- umożliwienie i stworzenie warunków do grupowego uczenia się
2.Ustalenie kontraktu na szkolenie
3.Przedstawienie celów szkolenia
4.Ustalenie indywidualnych celów przez uczestników, które będą realizowane w trakcie szkolenia
5.Ustalanie kontraktu pomiędzy coachem a klientem
6.Poprawne formułowanie celów coachingu
7.Zakres odpowiedzialności coacha i klienta podczas całego procesu wspólnej pracy

Blok II : Skuteczna komunikacja
Umiejętności komunikacyjne
1.Omówienie wybranych umiejętności komunikacyjnych niezbędnych podczas pracy coacha
2.Ćwiczenie wybranych umiejętności min:
– słuchania na dwóch poziomach
– zadawania pytań otwartych i zamkniętych
– odzwierciedlania
– ciekawości

Blok III : Umiejętności i proces coachingowy
1.Omówienie wybranych umiejętności komunikacyjnych niezbędnych podczas pracy coacha
2.Proces coachingu
Etapy coachingu
I. Tworzenie idealnego miejsca , gdzie jestem i gdzie chcę być
– wypracowanie idealnego miejsca i stanu
II. Miejsce/stan gdzie jestem dziś – moja obecna sytuacja
– odkrywanie i praca z zasobami klienta zastosowanie modelu z zasobami
III. Znalezienie możliwych dróg dojścia do realizacji swojej wizji
IV. Zaplanowanie działań z klientem

Blok IV : Poznanie siebie- kim jestem- kim chcę być?
1.Wpieranie klienta

 • Dawanie uznania
 • Pochwały
 • Stawianie wyzwań
 • Przekazywanie informacji zwrotnej

You may also like...

Nasze filmy