Menadżer coachem – poziom B

kompetencje i coaching menadzerskiJest to kontynuacja szkolenia Menadżer coachem-poziom A które pozwala na doskonalenie innych umiejętności, doskonalenie już zdobytych i poznanie dalszych narzędzi w coachingu. Jest to także 2- dniowe szkolenie skierowane jest dla menedżerów- liderów , a także do osób które chcą się doskonalić i poprzez coaching podnieść motywację i być wsparciem dla pracowników.

Cele szkoleniowe:

 • doskonalenie wcześniej poznanych umiejętności i narzędzi potrzebnych do przeprowadzania efektywnych rozmów coachingowych
 • zdobycie wiedzy z zakresu coachingu
 • poznanie dodatkowych narzędzi i umiejętności z coachingu
 • zainspirowanie do szukania nowych pomysłów i rozwiązań
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie poprowadzenia sesji coachigowych
 • rozwój osobisty dzięki własnej pracy realizowanej podczas szkolenia

Korzyści dla uczestników:

 • zdobycie większej płynności w stosowaniu umiejętności i poznanych technik
 • zdobycie praktycznych umiejętności podczas szkolenia
 • szkolenie prowadzone jest w oparciu o osobiste doświadczenia i kaesy uczestników
 • doskonalenie kluczowych elementów procesu coachingu
 • wybór i doskonaleniu się w dodatkowych umiejętnościach niezbędnych w coachingu

Koszt szkolenia to 1648 zł netto ( do ceny trzeba dodać 23%Vat ) W cenie są zawarte materiały i uczestnictwo w szkoleniu, catering i lunch. Cena warsztatu nie zawiera noclegów.
Warsztat będzie prowadzony metodami interaktywnymi, tak by mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie, co oznacza pracę nad swoimi osobistymi tematami i zagadnieniami.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie.

Program szkolenia:
Blok I : Powitanie- kontakt i kontrakt
1.Powitanie uczestników i stworzenie warunków do grupowego uczenia się
2.Ustalenie kontraktu na szkolenie
3.Przedstawienie celów szkolenia
4.Ustalenie indywidualnych celów przez uczestników, które będą realizowane w trakcie szkolenia
5.Odpowiedzialność coacha a odpowiedzialność klienta podczas procesu coachingu
– budowanie partnerstwa

Blok II : Umiejętności i proces coachingowy
1.Omówienie wybranych umiejętności komunikacyjnych niezbędnych podczas pracy coacha
2.Wybór danej umiejętności i ćwiczenie jej
3.Ćwiczenie wybranych umiejętności i technik w opraciu o model coachingu min:

 • Meta -view ogólna perspektywa
 • Dance ine the Moment- pójście za klientem
 • Tak i………
 • Patrzenie na klienta z kilku perspektyw
 • Praca z przekonaniami klienta

Blok III : Poznanie siebie- kim jestem- kim chcę być?
1.Praca nad tym „Czego chce w Tobie więcej jako coachu”
Poznanie i poszerzenie wiedzy o sobie i swoich możliwościach
2.Praca nad wartościami klienta
3.Wspieranie klienta

 • Dawanie uznania
 • Pochwały
 • Stawianie wyzwań
 • Zagrzewanie do walki

4.Z czym kończę szkolenie?

Metodyka Prowadzenia zajęć
Szkolenia i warsztaty które proponujemy będą prowadzone metodami interaktywnymi, tak, aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie, co oznacza pracę nad swoimi osobistymi tematami i zagadnieniami z pracy zawodowej , z którymi borykają się Państwo , na co dzień w pracy zawodowej.

Filozofia szkoleń i warsztatów
1. Uczenie się na pozytywnym doświadczeniu – nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne
2. Uczenie się na błędach – mylić się jest rzeczą ludzką, podziel się swoim błędem z innymi
3.Praca oparta na procesie grupowym
4. Ścisłe dostosowanie szczegółów szkolenia do specyfiki pracy uczestników szkolenia oraz oczekiwań firmy wobec ich obecnych i przyszłych działań,

 • jednoznaczne przedstawienie uczestnikom celów szkolenia oraz praktycznych korzyści wynikających z ukończenia szkolenia,
 • Docenienie doświadczenia i dorobku zawodowego uczestników, jako podstawy do wzmacniania automotywacji i chęci dalszego rozwoju,
 • Przejrzysta forma szkolenia oraz odpowiednio dobrane metody szkoleniowe umożliwiające efektywny proces uczenia się i rozwijania umiejętności,
 • tempo prowadzenia zajęć umożliwiające wszystkim uczestnikom pełne przyswojenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych,
 • stosowanie metod partycypacyjnych zapewniających aktywny udział wszystkich uczestników,
 • atrakcyjna forma zajęć zwiększająca otwartość na nową wiedzę i umiejętności oraz satysfakcję z udziału w szkoleniu,
 • koncentracja na dostarczeniu uczestnikom i firmie maksimum praktycznych korzyści.

You may also like...

Nasze filmy