Menedżer w roli coacha

47Profil uczestników:
Szkolenie skierowane jest dla menedżerów, liderów którzy chcą pełnić rolę menedżera- coacha dla swoich pracowników. Chcą wspierać swoich pracowników w realizowaniu zadań, chcą wyzwalać w nich potencjał i wykorzystywać go poprzez odpowiednią motywację i rozwój zawodowy.

Program Poziom A
Program szkolenia:
Powitanie- kontakt i kontrakt – Blok I
1. Zapoznanie się uczestników- umożliwienie i stworzenie warunków do grupowego uczenia się .
2. Ustalenie kontraktu na szkolenie
3. Przedstawienie celów szkolenia
4. Ustalenie indywidualnych celów przez uczestników, które będą realizowane w trakcie szkolenia
5. Ustalanie kontraktu pomiędzy coachem a klientem
6. Poprawne formułowanie celów coachingu
7. .Zakres odpowiedzialności coacha i klienta podczas całego procesu wspólnej pracy

Skuteczna komunikacja-Blok II
Umiejętności komunikacyjne
1. Omówienie wybranych umiejętności komunikacyjnych niezbędnych podczas pracy coacha
2. Ćwiczenie wybranych umiejętności min:

 • słuchania na dwóch poziomach
 • zadawania pytań otwartych i zamkniętych
 • odzwierciedlania
 • ciekawości

Umiejętności i proces coachingowy Blok III
1. Proces coachingu
Etapy coachingu
I. Tworzenie idealnego miejsca , gdzie jestem i gdzie chcę być
– Wypracowanie idealnego miejsca i stanu
II. Miejsce/ stan gdzie jestem dziś- moja obecna sytuacja
odkrywanie i praca z zasobami klienta
zastosowanie modelu z zasobami
III. Znalezienie możliwych dróg dojścia do realizacji swojej wizji
IV. Zaplanowanie działań z klientem

Poznanie siebie- kim jestem- kim chcę być?-Blok IV
1. Wpieranie klienta

 • Dawanie uznania
 • Pochwały
 • Stawianie wyzwań
 • Przekazywanie informacji zwrotnej

2. Z czym kończę szkolenie?

Cele szkolenia:

 • Poznanie umiejętności i narzędzi potrzebnych do przeprowadzania efektywnych rozmów coachingowych
 • Zdobycie wiedzy z zakresu coachingu
 • Poznanie roli coacha w organizacji
 • Zwiększenie efektywności własnej poprzez rozwój wybranych kompetencji
 • Zainspirowanie do szukania nowych pomysłów i rozwiązań
 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia sesji coachigowych
 • Poznanie i opanowanie technik wspierających w pracę coacha
 • Poznanie i rozwinięcie kompetencji potrzebnych w roli coacha

Korzyści dla uczestników :
Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, którzy w swojej pracy pragną: Zrozumienie możliwości zastosowania coachingu dla osiągania celów i rozwoju

 • Przećwiczenie wybranych umiejętności wykorzystywanych w coachingu
 • Doskonalenie umiejętności sprecyzowania jasno określonych celów
 • Poznanie kluczowych elementów w efektywnym coachingu
 • Zapoznanie się z umiejętnościami i cechami dobrego coacha
 • Poznanie struktury rozmowy coachingowej
 • Przećwiczenie prowadzenie rozmów coachingowych

Szkolenia, które proponujemy będą prowadzone metodami interaktywnymi, tak aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie, co oznacza pracę nad swoimi osobistymi tematami i zagadnieniami z którymi borykają się na co dzień menedżerowie.
Program Poziom B

You may also like...

Nasze filmy