Od mentoringu do coachingu

46Profil uczestników:
Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, kierowników działu HR, osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w organizacji, dyrektorów, specjalistów kadrowych odpowiedzialnych za zwiększanie efektywności pracowników lub poprawianie jakości pracy.
Program:

Wprowadzenie
-Definicja mentoringu i coachingu( jego rodzaje)
-Zastosowanie coachingu i mentoringu
-Bariery w coachingu
-Korzyści z coaching

Postawa coacha
-Relacja coachingowa
-Zasady pracy w coachingu

Zadania coacha
-Cechy, postawy i umiejętności coacha
-Podstawowe metody pracy coacha
-Podstawowe wartości i przekonania coachingu

Proces coachingu
-Zawieranie kontraktu z klientem
-Teoria uczenia w/g Kolbego
-Gotowość klienta na rozwój- coaching
-Cechy dobrze sformułowanego celu
-Praca z celem w/g Diltsa
-Etapy coachingu

Cele szkolenia:

  • Poznanie umiejętności i narzędzi potrzebnych do przeprowadzania efektywnych rozmów coachingowych
  • Zdobycie wiedzy z zakresu coachingu i mentoringu
  • Poznanie roli coacha i mentora w organizacji
  • Zwiększenie efektywności własnej poprzez rozwój wybranych kompetencji
  • Zmiana rutynowych zachowań
  • Zainspirowanie do szukania nowych pomysłów i rozwiązań

Korzyści dla uczestników :

  • Zrozumienie możliwości zastosowania coachingu i mentoringu dla osiągania celów i rozwoju
  • Przećwiczenie wybranych umiejętności wykorzystywanych w coachingu i mentoringu
  • Doskonalenie umiejętności sprecyzowania jasno określonych celów
  • Kreatywne podejscie do zadań i rozwoju własnego

Metodologia szkolenia: Szkolenie prowadzone jest w postaci warsztatu, metody wykorzystane w szkoleniu to miniwykłady, praca w małych grupach, praca indywidualna, dyskusje, gry, odgrywanie ról, studium przypadku Szkolenie jest prowadzone co-aktywną metodą, tak aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie.

You may also like...

Nasze filmy