Program Wsparcia Pracowniczego

Manager relaxing outdoor in deck chairProgram Wsparcia Pracowniczego zawiera do wyboru :

  • konsultacje z coachem
  • konsultacje z psychologiem/ terapeuta
  • konsultacje z prawnikiem
  • konsultacje z dietetykiem

 

Podczas spotkania z Firmą ustalana jest ilość spotkań podczas jednego cyklu wykorzystywana przez jednego pracownika, ilość możliwych cyklów wykorzystanych przez jednego pracownika.
Z pracodawcą uzgadniana jest także forma informowania o ilości osób korzystających z konsultacji. Ze względu na poufność i bezpieczeństwo nie podawane są informacje o danych osobowych.

Podczas spotkań to pracownik określa temat pracy i oczekiwania nad którymi przebiega praca.
Spotkania są w formie indywidualnej lub w formie grupowej tematyczne.

Każdemu Pracodawcy przed nawiązaniem współpracy oferujemy przeprowadzenie kompleksowej analizy stanu sytuacji w firmie, oczekiwań i potrzeb firmy.
Na podstawie analizy rekomendujemy określony program działań, które mogą mieć charakter diagnostyczny i informacyjny.

Szczegółowy zakres akcji profilaktycznych ustalany jest każdorazowo w porozumieniu z Pracodawcą.

You may also like...

Nasze filmy