Program Wspierania Przedsiębiorczości Studentów

Coachingowe Centrum Rozwoju wzięło udział w Programie Wspierania Przedsiębiorczości Studentów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przez Beatę Kalinowską został poprowadzony warsztat pt. „Kim będę gdy skończę studia- moje cele zawodowe”.

Coachingowe Centrum Rozwoju wzięło udział w Programie Wspierania Przedsiębiorczości Studentów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przez Beatę Kalinowską został poprowadzony warsztat pt. „Kiem będę gdy skończę studia- moje cele zawodowe” .

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbędzie się trzecia odsłona Programu Wspierania Przedsiębiorczości Studentów, zainicjowanego w ubiegłym roku przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej.
Ideą programu jest pomoc młodym ludziom, dopiero zdobywającym wiedzę i doświadczenia, w poznaniu własnych możliwości, jak również w uzyskaniu solidnych podstaw do rozpoczęcia działalności w biznesie. Istota Programu wyraża się w haśle „Przyszłość w Twoich rękach”.
Hasło „Przyszłość w twoich rękach” jest wyrazem nowoczesnego, otwartego myślenia o społeczeństwie obywatelskim – aktywnym, odpowiedzialnym, pełnym inicjatyw i pozytywnej energii. Wyraża potrzebę podmiotowości i osiągnięć dostrzegalnych w mikroskali konkretnego młodego przedsiębiorcy, istotnych jednak także w szerszym spojrzeniu. Mikroprzedsiębiorczość oraz aktywność gospodarcza młodego pokolenia dostarczają bowiem krajowej gospodarce zarówno „świeżej krwi” w postaci inspiracji i zastrzyku energii, jak i wymiernych korzyści we wzroście PKB i powstawaniu nowych miejsc pracy.
Program Wspierania Przedsiębiorczości Studentów skierowany jest do ludzi młodych, otwartych na świat, wykazujących odwagę, by podejmować ryzyko i samodzielnie kształtować swą przyszłość zawodową. Prócz edukacyjnego wsparcia aktywności gospodarczej studentów, celem programu jest promowanie mikroprzedsiębiorczości, czyli działalności gospodarczej prowadzonej przez małe, najczęściej jednoosobowe firmy. W polskich realiach potencjał tego sektora, generującego istotną część dochodów w wielu rejonach Europy i w USA, nadal pozostaje niewykorzystany.
Stacja Olsztyn Poprzednie odsłony Programu – w maju 2009 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz na przełomie listopada i grudnia na Uniwersytecie Rzeszowskim – cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród wiążących swoją przyszłość z przedsiębiorczością studentów.
Najbliższe spotkania w ramach PWPS odbędą się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Patronat nad nimi objął Prodziekan Wydziału Ds. Studiów Stacjonarnych, dr Zbigniew Nasalski.
Patronat medialny nad programem sprawuje Gazeta Studencka oraz portal Dla Studenta. Współorganizatorem olsztyńskiej edycji Programu jest Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative.
Część szkoleniowa PWPS rozpocznie się 4 marca wykładem pt. „Mikroprzedsiębiorczość jako pomysł na start” poprowadzonym przez panią Edytę Kurek, Przewodniczącą Zarządu PSSB i Dyrektora Generalnego Herbalife Polska Sp. z o.o. Tego samego dnia odbędą się również warsztaty umiejętności „Kim będę, gdy skończę studia? Moje cele zawodowe”, które zostaną poprowadzone przez trenerkę, panią Beatę Kalinowską.

10 marca odbędzie się panel dyskusyjny pod tytułem „Mikroprzedsiębiorczość – wolny wybór czy konieczność?”, stwarzający sposobność do wymiany poglądów na tematy dotyczące przedsiębiorczości pomiędzy doświadczonymi ludźmi biznesu a początkującymi przedsiębiorcami. W panelu wystąpią: dr Jacek Męcina (doradca zarządu PKPP Lewiatan, były wiceminister gospodarki i pracy), Jacek Maj (współwłaściciel Pracowni Projektowej S.C. Agata Szczepańska-Maj, Jacek Maj) oraz dr Sylwia Stachowska, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, która będzie moderowała spotkanie.

Zarówno część szkoleniowa, jak i panel dyskusyjny odbędą się w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych, Katedra Metod Ilościowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. M. Oczapowskiego 4. Wykład i szkolenie 4 marca rozpoczynają się o godz. 13:00, natomiast debata 10 marca rozpoczyna się o godz. 11:00.

Trzecia odsłona Programu Wspierania Przedsiębiorczości Studentów – podsumowanie działań w Olsztynie (4, 10 marca 2010) (2010-03-22)

Patronat nad olsztyńskimi wydarzeniami PWPS objął Prodziekan Wydziału Ds. Studiów Stacjonarnych, dr Zbigniew Nasalski. Ich organizację wspierało Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative. Patronat medialny nad programem sprawowała Gazeta Studencka oraz portal Dla Studenta.

Część szkoleniowa PWPS rozpoczęła się 4 marca wykładem pt. Mikroprzedsiębiorczość jako sposób na start poprowadzonym przez Edytę Kurek Dyrektora Generalnego Herbalife Poland Sp. z o.o, Przewodniczącą Zarządu PSSB. Podczas wykładu słuchacze mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób można wykonać pierwszy, udany krok w przedsiębiorczość, jak rozwijać umiejętności, które będzie można wykorzystać na swojej drodze, gdzie szukać możliwości i pomysłów na własny start oraz poznać losy rówieśników, którzy zdecydowali wybrać taki właśnie pomysł na zaistnienie w biznesie. Pani Edyta Kurek opowiedziała o swojej drodze zawodowej, o tym jakie kroki musiała przedsięwziąć, aby osiągnąć aktualną pozycję w biznesie. Przedstawiła również życiorysy kilku innych osób, które w spektakularny sposób zrealizowały swoje plany zawodowe w branży sprzedaży bezpośredniej.

Tego samego dnia odbyły się warsztaty umiejętności Kim będę, gdy skończę studia? prowadzone przez trenerkę Beatę Kalinowską. Podczas warsztatów uczestnicy, poprzez analizę swoich dobrych i słabych cech oraz posiadanych zasobów, mogli zwizualizować swe cele zawodowe oraz sprecyzować możliwe drogi dojścia do wymarzonej pozycji i osiągnięcia sukcesu.

Niecały tydzień później 10 marca odbył się panel dyskusyjny pod hasłem Mikroprzedsiębiorczość wolny wybór czy konieczność?. W panelu udział wzięli: Mirosław Luboń (Dyrektor Generalny PSSB), dr Jacek Męcina (Doradca Zarządu PKPP Lewiatan, były wiceminister gospodarki i pracy), Jacek Maj (lokalny przedsiębiorca, współwłaściciel firmy Pracownia Projektowa S.C. Agata Szczepańska-Maj, Jacek Maj) oraz dr Sylwia Stachowska (Opiekun Studenckiego Koła Naukowego ZZL Creative, adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania UWM, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami Regionu – Warmińsko- Mazurskiego). Pani Stachowska pełniła również funkcję moderatora. Podczas panelu młodzi słuchacze mogli skonfrontować swoją wiedzę o mikroprzedsiębiorczości z praktyczną wiedzą i bogatym doświadczeniem prowadzących. Podczas dyskusji zostało poruszonych wiele istotnych kwestii związanych z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Wśród najczęściej omawianych zagadnień pojawiły się m.in. pytania o to, czym w ogóle jest mikroprzedsiębiorczość, jakie cechy trzeba spełniać, aby zostać dobrym przedsiębiorcą, gdzie starać się o dotacje, jak radzić sobie z przeszkodami i nadążać za zmieniającymi się przepisami prawa, czy wreszcie gdzie szukać pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach. Dzięki takiej dyskusji studenci mieli możliwość zastanowić się nad swoją wizją przyszłości zawodowej i dowiedzieć się, jakie działania powinni podjąć, by ich pierwsze kroki w biznesie okazały się stabilnym fundamentem na przyszłość.

Zajęcia w Olsztynie cieszyły się dużą popularnością. Studenci wykazali entuzjastyczne zainteresowanie poruszanymi tematami, aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie korzystali z możliwości zadawania pytań i podejmowania dyskusji z prowadzącymi. Wysoka frekwencja potwierdziła, jak ważne i potrzebne są tego typu inicjatywy wśród młodych ludzi. Rosnące zainteresowanie możliwością rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej pokazuje jak bardzo młodzi ludzie potrzebują wiedzy, użytecznych informacji i merytorycznego wsparcia w zakresie rozpoczęcia własnej drogi ku przedsiębiorczości. Dlatego też należy spodziewać się kolejnych odsłon projektu PWPS pod auspicjami PSSB.

You may also like...

Nasze filmy