Projekt „Wpływ coachingu na rozwój innowacyjnych zachowań kadry kierowniczej”

Coachingowe Centrum Rozwoju razem z Coaching House oraz grupą coachów bierze udział w projekcie:”Wpływ coachingu na rozwój innowacyjnych zachowań kadry kierowniczej”.
Pracując z wieloma managerami zaobserwowaliśmy jak praca coachingowa zmienia ich postawy, przekonania a także podejście do rozwiązywania problemów. Zauważyliśmy, że proces coachingowy, w odróżnieniu od doradztwa, rozwija człowieka na tyle, że w przyszłości, jest on w stanie sam rozwiązywać problemy, czy pokonywać przeszkody, które napotyka. Wykorzystując przy tym w pełni swoje zasoby i dochodząc do twórczych, innowacyjnych rozwiązań.Fakt ten zainspirował nas do przeprowadzenia projektu badawczego pod tytułem: „Wpływ coachingu na rozwój innowacyjnych zachowań kadry kierowniczej„. Badanie to jest elementem pracy naukowej przeprowadzanej pod patronatem Uniwersytetu Łódzkiego, z udziałem profesora Krzysztofa Szmidta.
Projekt zakłada wykorzystanie metody coachingu (przy współpracy z akredytowanymi coachami amerykańskiej szkoły coachingu Coach Training Institute. Metody pracy: coaching ko-aktywny i ko-kreatywny).
Projekt obsługiwany jest przez grupę akredytowanych coachów, absolwentów Coaching Center, dodatkowo przeszkolonych w metodach pracy twórczej.

Przykładowe tematy pracy coachingowej:

  • Budowanie zespołu
  • Delegowanie zadań
  • Wywieranie wpływu na innych
  • Efektywne zarządzanie zespołem
  • Przechodzenie przez istotną zmianę w organizacji
  • Wystąpienia publiczne
  • Utrzymanie balansu pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym
  • Rozwój postawy proaktywnej
  • Polepszenie komunikacji w zespole
  • Follow up szkolenia w dowolnym temacie (zarządzanie czasem, komunikacja, asertywność, wystąpienia publiczne, twórcze podejście).

You may also like...

Nasze filmy