Reprezentacja Coachingu w Polsce – Powstała Izba Coachingu

W sierpniu 2007 roku środowisko coachingowe podjęło decyzję o powołaniu organizacji, która będzie reprezentować wspólne interesy.
Inicjatywa wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, którzy dziś nie mają jasności, czym coaching jest a czym nie oraz jak ocenić wartość oferowanej usługi. Uporządkowanie standardów pozwoliłoby dać jasne wskazówki szkołom coachingu oraz samym coachom, jakim wymogom mają sprostać, aby zagwarantować wysoką jakość usługi oraz standardy, do których mogliby się odwołać pracując z Klientem.

Utworzenie Izby Coachingu zainicjowali w sierpniu 2007 roku: Piotr Pilipczuk, Anna Ratajczyk, Przemysław Samociak. Wkrótce do informowania środowiska o pomyśle, dołączyli:, Monika Zubrzycka – Nowak, Rafał Nykiel, Krzysztof Papis, Piotr Piasecki, Paweł Sopkowski, Małgorzata Marczewska.

Więcej informacji na stronie www.izbacoachingu.pl

You may also like...

Nasze filmy