Skuteczna komunikacja interpersonalna

48Program:

 • Zapoznanie się uczestników
 • Ustalenie kontraktu na szkolenie
 • Zebranie oczekiwań szkoleniowych

Moduł I Komunikacja interpersonalna

 • Czym komunikacja jest ?
 • Co oznacza efektywna komunikacja?
 • Bariery komunikacyjne
 • Komunikacja „zła” i „dobra”
 • Patrzenie na klienta (rozmówcę) z kilku perspektyw
 • Zamiana naszych wad w zalety

Moduł II Wykorzystanie własnego potencjału w komunikacji

 • Osobowość – identyfikacja jakim jesteśmy typem osobowości
 • Osobowość a sposób komunikowania się
 • Komunikacja według 5 języków komunikacji. Poznanie jaki jest mój?

Moduł III Rozwój umiejętności komunikacyjnych

 • Analiza wykorzystywanych umiejętności komunikacyjnych na własnym przykładzie
 • Aktywne słuchanie
 • Zadawanie pytań
 • Odzwierciedlanie
 • Ciekawość
 • Klaryfikacja i parafrazowanie
 • Komunikacja od „Ja”
 • Czym jest „cel rozmowy” w komunikacji. Cel i jego wykorzystanie.
 • Ustalenie zasad relacji jako technika komunikacyjna
 • Siła dawania uznania i feedbacku

Zakończenie szkolenia

 • Z czym kończę szkolenie
 • Ewaluacja szkolenia

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany programu szkolenia..

Cele szkolenia:

 • Rozwój umiejętności pokonywania przeszkód w komunikacji pomiędzy pracownikami zespołu a także w relacji klient
 • Poznanie technik i narzędzi komunikacyjnych
 • Nabycie umiejętności stosowania skutecznych metod komunikowania się
 • Poprawienie swojej skuteczności komunikacyjnych w relacjach z innymi

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Rozpoznawać blokady komunikacyjne i nimi zarządzać
 • Wykorzystywać i posługiwać się różnymi strategiami komunikacyjnymi
 • Zdiagnozować to co im pomaga w komunikacji i umieć to zastosować
 • Znać 5 języków komunikacji i posługiwać się nimi
 • Mogli podczas szkolenia poznać bliżej swoje sposoby komunikacji i innych kolegów
 • Sprawdzić i znaleźć sposoby na to gdy komunikacja „nie działa”
 • Mogli czuć się pewniej w relacji między sobą i z klientami
 • Zyskają otwartość do eksperymentowania w komunikacji

Metodyka Prowadzenia zajęć

Szkolenia, które proponujemy będą prowadzone metodami interaktywnymi, tak, aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie, co oznacza pracę nad swoimi osobistymi tematami i zagadnieniami z pracy zawodowej , z którymi borykają się Państwo, na co dzień w pracy zawodowej.

Filozofia szkoleń

1. Uczenie się na pozytywnym doświadczeniu – nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne
2. Uczenie się na błędach – mylić się jest rzeczą ludzką, podziel się swoim błędem z innymi
3.Praca oparta na procesie grupowym
4. Ścisłe dostosowanie szczegółów szkolenia do specyfiki pracy uczestników szkolenia oraz oczekiwań firmy wobec ich obecnych i przyszłych działań,

 • jednoznaczne przedstawienie uczestnikom celów szkolenia oraz praktycznych korzyści wynikających z ukończenia szkolenia,
 • Docenienie doświadczenia i dorobku zawodowego uczestników, jako podstawy do wzmacniania automotywacji i chęci dalszego rozwoju,
 • Przejrzysta forma szkolenia oraz odpowiednio dobrane metody szkoleniowe umożliwiające efektywny proces uczenia się i rozwijania umiejętności,
 • tempo prowadzenia zajęć umożliwiające wszystkim uczestnikom pełne przyswojenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych,
 • stosowanie metod partycypacyjnych zapewniających aktywny udział wszystkich uczestników,
 • atrakcyjna forma zajęć zwiększająca otwartość na nową wiedzę i umiejętności oraz satysfakcję z udziału w szkoleniu,
 • koncentracja na dostarczeniu uczestnikom i firmie maksimum praktycznych korzyści

You may also like...

Nasze filmy