Skuteczna sztuka perswazji

szkolenia 4Sztuka skutecznej perswazji to metoda wymagająca cierpliwości , ale dająca długotrwałe rezultaty.

Proces zmiany opinii na dany temat przebiega u ludzi w podobny sposób i składa się z powtarzalnych, następujących po sobie faz.

Dzięki wnikliwemu poznaniu tego procesu , zdobyciu umiejętności diagnozowania poszczególnych faz, a następnie zastosowanie odpowiednich technik mozna radykalnie zwiększyć możliwość przekonania danej osoby do zmiany zdania.

Cele szkoleniowe:

 • Uświadomienie sobie własnych sposobów wpływania na innych
 • Nauka praktycznych i skutecznych technik perswazji
 • Wyeliminowanie dotychczasowych błędów w komunikacji
 • Nauczenie się przekazu w zależności od typu osobowości

Szkolenie dostarcza uczestnikom:

 • Przećwiczenia różnych technik i umiejętności perswazji
 • Doświadczyć komunikacji z różnymi typami osobowości
 • Poznania czym jest perswazja i z jakimi elementami się wiąże
 • Przyjrzenia się różnych praw jakie są wykorzystywane w perswazji
 • Poznania Meta-modelu
 • przyjrzenia się słowom i ich wpływowi podczas rozmów
 • przyjrzeniu się wpływowi nastawienia do rozmówcy na jego motywacji
 • ocenić czynniki własnej motywacji

Harmonogram szkolenia

1. Zapoznanie się uczestników- umożliwienie i stworzenie warunków do grupowego uczenia się.

 • Przedstawienie się uczestników i zebranie oczekiwań dotyczących szkolenia
 • Przedstawienie celów szkoleniowych
 • Ustalenie kontraktu na szkolenie
 • Ustalenie indywidualnych celów przez uczestników, które będą realizowane w trakcie szkolenia
 • Wymiana doświadczeń w grupie

-co działa i czym jest trudno
-wypracowanie rozwiązań

2. Podstawowe pojęcia perswazji

 • Pojęcia i istota perswazji
 • Skuteczny akt perswazyjny i jego 5 kroków
 • Techniki wpływu na zmianę postaw

-strategia przełamania
-Ukierunkowanie na przyszłość
-Tak, ale
-Ukierunkowanie na przyszłość

 • Techniki budowania kontaktu i długofalowej relacji z rozmówcą

3. Meta- Model – jak i jakie i kiedy zadawać skuteczne pytania?

 • Rzeczywistość rozmówcy (wewnętrzny model świata: przekonania, wartości, wyrażane słowa)
 • Dopasowanie i potwierdzanie
 • Systemy reprezentacyjne ??
 • Prowadzenie

4. Prawa wykorzystywane w perswazji

 • Prawo rewanżu-zasada wzajemności
 • Prawo kontrastu
 • Prawo sympatii
 • Prawo potwierdzania oczekiwań
 • Prawo pozytywnych skojarzeń
 • Prawo konsekwencji
 • Prawo limitu
 • Prawo konformizmu
 • Prawo władzy

5. Wykorzystania elementów komunikacji w perswazji

 • Brak komunikacji to też komunikacja
 • Skuteczność komunikacji niewerbalnej
 • Komunikaty werbalne i niewerbalnej
 • Jak i co mówić ,,starszej osobie”?
 • 5 najbardziej potrzebnych informacji do wywierania wpływu
 • Wyraź swoje myśli
 • Uwaga na słowa
 • Czy słyszysz to co ja?
 • 4 strategie dla kobiet aby mężczyźni ich słuchali
 • 4 strategie dla mężczyzn aby kobiety ich słuchali
 • Ćwiczenie wybranych umiejętności min:

– słuchania
-zadawania pytań

 • Komunikacja ,,dobra i zła ”
 • 4 sposoby komunikacji
 • 5 języków w komunikacji

6. Komunikacja przez telefon

 • Budowanie relacji przez telefon
 • Jak podać rękę przez telefon

7. Wspieranie jako element perswazji

 • Dawanie uznania i doceniania
 • Pochwały
 • Stawiaj wyzwania
 • Dostrzegając sukcesy

8. Elementy emocji w perswazji

 • Główne emocje które są wykorzystywane w perswazji
 • Ukierunkowanie na przyszłość

9.Wykorzystanie własnego potencjału w perswazji

 • Typ osobowości a przekaz

10. Zakończenie szkolenia

You may also like...

Nasze filmy