Teamwork

62Uczestnicy:

Jest to 2-dniowe szkolenie dla członków zespołu, którzy ze sobą współpracują.

Szkolenie jest prowadzone co-aktywną metodą, tak aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie.

Cele szkoleniowe:

 • Poznanie siebie i swoich sposobów komunikacji
 • Zdobycie umiejętności komunikowania się z osobami, które posługują się innymi kodami
 • Poznanie zasad zdrowej i efektywnej komunikacji
 • Wypracowanie działań wspierających efektywną komunikację
 • Bliższe poznanie się członków zespołu
 • Pozanie elementów asertywniości wspierających komunikację
 • Poznanie metod, narzędzi które mogą wspierać efektywną komunikację
 • Doświadczenie ról grupowych jakie są przyjmowane przez członków zespołu

Szkolenie dostarcza uczestnikom:

 • Poznania swoich typów osobowości
 • Doświadczenia komunikowania się z osobami, które posługują innym kodem
 • Zdobycie umiejętności asertywnych niezbędnych podczas efektywnej komunikacji
 • Możliwości rozpoznawania blokad komunikacyjnych i zarządzania nimi
 • Wykorzystywać i posługiwać się różnymi strategiami komunikacyjnymi
 • Zdiagnozowania tego, co pomaga w komunikacji i umieć zastosować ów techniki
 • Poznania 5 języków komunikacji i zdobycia umiejętności posługiwania się nimi
 • Możliwości poznać bliżej swoich sposobów komunikacji
 • Przećwiczenia możliwości zastosowania metod komunikacyjnych

Harmonogram szkolenia

I. Zapoznanie się uczestników- umożliwienie i stworzenie warunków do grupowego uczenia się.

 • Ustalenie kontraktu na szkolenie
 • Ustalenie celów szkolenia
 • Ustalenie indywidualnych celów przez uczestników, które będą realizowane w trakcie szkolenia

II. Gra szkoleniowa
III. Asertywność w kontaktach

 • „Ja jestem i ty jestes ok” – rola nastawienia do siebie i innych
 • Radzenie sobie z negatywnymi opiniami i krytyką
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
 • Podstawe techniki asertywnej komunikacji
 • Komunikat od „Ja”

IV. Wykorzystanie własnego potencjału w komunikacji

 • Osobowość – identyfikacja jakim jesteśmy typem osobowości
 • Osobowość a sposób komunikowania się
 • Jaki jest mój styl komunikacji?Komunikacja według 5 języków komunikacji.
 • Role grupowe wg Belbina
 • Kwestionariusza stylu komunikacji: sprawdzenie jakim stylem dana osoba się

V. Umiejętności komunikacyjne
Komunikacja niewerbalna:

 • Mowa ciała (ton głosu, postawa ciała, sposób mówienia, ruchy gałek ocznych)
 • Oczytywanie zachowań rozmówcy
 • Spójność komunikacji

Omówienie i przećwiczenie wybranych umiejętności komunikacji werbalnej:

 • Aktywne słuchanie
 • Odzwierciedlania
 • Ciekawości
 • Metafory

Bariery komunikacyjne

 • ,,Dobra i zła komunikacja ‘’ : 4 sposoby komunikacji
 • Przekształcanie wad naszych rozmówców w zalety

VI. Czego chcę w Tobie więcej?

VII. Zamknięcie szkolenia

 • Ewalucja

You may also like...

Nasze filmy