Techniki skutecznej sprzedaży

coahingbiznesowyProgram szkolenia
I. Zapoznanie się uczestników- umożliwienie i stworzenie warunków do grupowego uczenia się.

 • Przedstawienie się uczestników i zebranie oczekiwań dotyczących szkolenia
 • Przedstawienie celów szkoleniowych
 • Ustalenie kontraktu na szkolenie
 • Ustalenie indywidualnych celów przez uczestników, które będą realizowane w trakcie szkolenia

II. Nawiązywanie kontaktu i budowanie właściwych relacji z klientem

 • Pierwsze wrażenie oraz sztuka świadomej autoprezentacji sprzedawcy
 • Elementy prawidłowego powitania i nawiązywania kontaktu
 • techniki komunikacji niewerbalnej (ABC mowa ciała , rola głosu, dykcja , kontakt wzrokowy, potakiwanie, odzwierciedlanie -dostrajanie się do klienta)
 • zakazane słowa/ zdrowa semantyka w komunikacji(,,musi Pani. , powinnam …)
 • elementy sztuki komunikacji werbalnej ( zadawanie pytań, aktywne słuchanie, parafraza, podsumowywanie

III. Kluczowe etapy procesu sprzedaży

 • Wejście z klientem w jego obszar – uzyskanie więzi osobistej
 • Rozpoznanie jego potrzeb
 • Sprzedaż „emocji i marzeń” które zechce kupić klient

IV. Etapy rozmowy sprzedażowej

 • Otwarcie rozmowy sprzedażowej
 • Rola pytań w rozmowie sprzedażowej
 • Prezentacja oferty (cecha, zaleta , korzyść)
 • Wybrane techniki argumentacji
 • Podstawowe reguły wpływu społecznego
 • Radzenie sobie z obiekcjami klienta
 • Zamykanie sprzedaży

V. Typologia klienta

 • Prowadzenie prezentacji produktu w odniesieniu do indywidualnych uwarunkowań komunikacyjnych rozmówcy (5 języków komunikacji)
 • Szybkie dostosowanie sposobu sprzedaży do typu klienta (4 typy klientów)

Zakończenie szkolenia
Z czym kończę szkolenie?
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany programu szkolenia..

Cele szkolenia:

 • Rozwój umiejętności pozyskiwania i obsługi klienta
 • Poznanie technik i narzędzi skutecznej sprzedaży
 • Nabycie umiejętności stosowania skutecznych metod komunikowania się z klientem
 • Poprawienie swojej skuteczności sprzedażowych

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Rozwiną niektóre umiejętności z zakresu pozyskiwania i obsługi klienta
 • Wykorzystywać i posługiwać się różnymi strategiami komunikacyjnymi z klientami
 • Zdiagnozować to co im pomaga w komunikacji z klientem i umieć to zastosować
 • Znać 5 języków komunikacji i posługiwać się nimi
 • Mogli podczas szkolenia poznać bliżej swoje sposoby komunikacji i innych kolegów
 • Sprawdzić i znaleźć sposoby na to gdy komunikacja „nie działa”
 • Będą mogli czuć się pewniej w relacji między sobą i z klientami
 • Zyskają otwartość do eksperymentowania w sprzedaży i szukania swojego stylu

Metodyka Prowadzenia zajęć

Szkolenia, które proponujemy będą prowadzone metodami interaktywnymi, tak, aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie, co oznacza pracę nad swoimi osobistymi tematami i zagadnieniami z pracy zawodowej , z którymi borykają się Państwo na co dzień w pracy zawodowej.

Filozofia szkoleń

1. Uczenie się na pozytywnym doświadczeniu – nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne
2. Uczenie się na błędach – mylić się jest rzeczą ludzką, podziel się swoim błędem z innymi
3. Praca oparta na procesie grupowym
4. Ścisłe dostosowanie szczegółów szkolenia do specyfiki pracy uczestników szkolenia oraz oczekiwań firmy wobec ich obecnych i przyszłych działań,

 • jednoznaczne przedstawienie uczestnikom celów szkolenia oraz praktycznych korzyści wynikających z ukończenia szkolenia,
 • Docenienie doświadczenia i dorobku zawodowego uczestników, jako podstawy do wzmacniania automotywacji i chęci dalszego rozwoju,
 • Przejrzysta forma szkolenia oraz odpowiednio dobrane metody szkoleniowe umożliwiające efektywny proces uczenia się i rozwijania umiejętności,
 • tempo prowadzenia zajęć umożliwiające wszystkim uczestnikom pełne przyswojenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych,
 • stosowanie metod partycypacyjnych zapewniających aktywny udział wszystkich uczestników,
 • atrakcyjna forma zajęć zwiększająca otwartość na nową wiedzę i umiejętności oraz satysfakcję z udziału w szkoleniu,
 • koncentracja na dostarczeniu uczestnikom i firmie maksimum praktycznych korzyści

You may also like...

Nasze filmy