Umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych – jak oczarować odbiorców?

Z umiejętności wystąpień korzystamy podczas wielu życiowych sytuacji. To, że są użyteczne przekonali się Ci, którzy prezentowali kolegom wyniki projektu, przedstawiali klientowi ofertę, czy wreszcie rozmawiali z przyszłym pracodawcą, by o samych konferencjach już nie wspomnieć.
Osoby występujące publicznie zakładają, że to, co mają do powiedzenia, obroni się samo i najważniejsza jest treść. Okazuje się jednak, że sposób przekazywania informacji jest równie istotny i ma niebagatelny wpływ na odbiór prezentacji.

132Jak to zrobić? Jak przygotować się do wystąpienia? O czym pamiętać w trakcie prezentacji? Jakie znaczenie ma głos, wygląd i mowa ciała? Jak zbudować prezentację? O tym usłyszycie na szkoleniu.

Celem szkolenia jest praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych. Podczas szkolenia będą poruszane zagadnienia związane z budowaniem wizerunku, komunikacją z audytorium, technikami prowadzenia prezentacji, konstruowaniem prezentacji, kontaktem z odbiorcami. Część szkolenia będzie też poświęcona praktycznemu tworzeniu prezentacji i pracy z kamerą, by każdy uczestnik otrzymał informację zwrotną o swoich mocnych i słabych stronach podczas prowadzenia prezentacji.

Cele szkolenia

 • poznanie zasad profesjonalnej prezentacji
 • nabycie umiejętności prowadzenia prezentacji w różnych warunkach
 • nabycie umiejętności posługiwania się urządzeniami audiowizualnymi
 • poznanie sposobów przygotowania i oceny własnej prezentacji
 • dowiedzenie się jak zapanować nad tremą
 • poznają zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • dowiedzenie się jak budować wiarygodność i wzmacniać przekaz poprzez gesty i postawę
 • zdobycie umiejętności postępowania w trudnych sytuacjach

Korzyści dla uczestników

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie:

 • Przygotować profesjonalna prezentację, zgodnie z zasadami
 • Dopasować przebieg swojego wystąpienia do potrzeb audytorium
 • Skutecznie komunikować się (werbalnie i niewerbalnie)
 • Umiejętnie kontrolować przebieg prezentacji i panować nad grupą
 • Zbudować profesjonalny wizerunek swojej osoby i odpowiednie relacje z uczestnikami
 • Przekonać innych do własnego zdania i skutecznie argumentować

Zagadnienia szkoleniowe

1. Wystąpienie a prezentacja – pojęcia

2. Czym jest prezentacja

 • Składniki skutecznej prezentacji
 • Cel prezentacji
 • Odbiorca – audytorium – analiza słuchaczy
 • Metody

3. Formy prezentacji

 • Dostosowanie formy do przekazywanego materiału

4. Przygotowanie prezentacji

 • Ustalanie celów
 • Struktura prezentacji
 • Dostosowanie środków i metod do celów prezentacji
 • Czas i korzystanie z pomocy audiowizualnych

5. Techniki i środki oratorskie (jak mówić, by być słuchanym)

 • Nawiązanie kontaktu ze słuchaczami
 • Uporządkowanie treści przemówienia
 • Panowanie nad mową ciała
 • Przezwyciężanie zdenerwowania
 • Wykorzystanie humoru
 • Wybór miejsca
 • Przemówienia i sztuka przemawiania
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Jak się porozumiewamy? (dykcja, intonacja)
 • Style komunikowania się a osobowość prezentera
 • Narzędzia i środki zwiększające skuteczność przekazu
 • Radzenie sobie z emocjami podczas wystąpienia

6. Sztuka kontaktu ze słuchaczem

 • Jak porwać słuchacza w ciągu 5 minut- techniki rozpoczęcia
 • Podstawowe zasady odpowiadania na pytania
 • Widownia a mówca
 • Przygotowanie do pytań i odpowiedzi
 • identyfikacja publiczności- typologia słuchaczy

7. Trudne zachowania ,,słuchaczy”

 • Trudne pytania
 • Kiedy trzeba komuś przerwać?
 • Jak reagować na wrogość, napaść słowną, lekceważenie, podważanie autorytetu?

8. Wypracowanie pakietu rad praktycznych dla prezentera

9. Prezentacje indywidualne

 • Przedstawienie przez uczestników krótkiej prezentacji
 • Analiza wystąpień

You may also like...

Nasze filmy