Zarządzanie pracownikami przez talenty

22Cel warsztatu:
Celem warsztatu jest dostarczenie Państwu wiedzy o tym czym sa są talenty i jak nimi zarządzać.
Szkolenie jest prowadzone co-aktywną metodą, tak aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie

 

 

Kluczowe zagadnienia:

 • Czym jest talent ?
 • Rodzaje talentów
 • Rozpoznawanie talentów posiadanych przez pracowników
 • Wykorzystanie wiedzy o talentach
 • Powiązanie talentów pracowników z wykonywaną przez nich pracą
 • Pobudzenie posiadanego przez pracowników potencjału
 • Kiedy nie dopuszczamy do głosu talentów?
 • Korzyści z poznania talentów pracowników
 • Jak i czy mogę rozwijać talenty innych?
 • Zarządzanie talentami- cóż to oznacza

Dla kogo:

 • Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, którzy w swojej pracy pragną: zwiększyć swoją efektywność
 • delegować zadania zgodnie z talentami pracowników
 • zwiększyć motywację swoich pracowników
 • na nowo odkryć w sobie kreatywność
 • pogłębić wiedzę o sobie i innych

Korzyści z uczestnictwa

 • Podczas zajęć nauczą się Państwo w praktyce dostrzegać ukryte zasoby swoich pracowników, co pozwoli Państwu na efektywniejsze wykorzystanie zasobów posiadanych przez pracowników oraz lepsze z nimi relacje.
 • Dowiesz się jak motywować pracowników poprzez talenty
 • Dowiesz się jak zarządzać talentami swoich pracowników
 • Efektywnie wykorzystać talenty pracowników w pracy
 • Jak pobudzać kreatywność pracowników
 • Jak lepiej komunikować się z pracownikami
 • Jak zwiększyć efektywność pracy
 • Jak osiągnąć lepszą atmosferę w pracy

You may also like...

Nasze filmy