Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie

,,Zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach”

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest dla koordynatorów projektów współpracujących z wolontariuszami i podwykonawcami chcących rozwijać, motywować w sposób który może być wsparciem podczas współpracy czy prowadzenia projektów.

Szkolenie jest prowadzone co-aktywną metodą, tak aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie.

Cele szkoleniowe:

 • poznanie umiejętności i narzędzi potrzebnych do efektywnego zarządzania zespołem wolontariuszy i podwykonawców
 • zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w projektach
 • poznanie
 • poznanie czynników wpływających na budowanie zespołu projektowego
 • zapoznanie się z odpowiedzialności wynikającej ze stanowiska Projekt Menadżera

Szkolenie dostarcza uczestnikom:

 • przyjrzenia się swojej roli jako lidera
 • przećwiczenie wybranych umiejętności wykorzystywanych w zarządzaniu
 • doskonalenie umiejętności przeprowadzania trudnych rozmów wynikających ze stanowiska Projekt Menadżera
 • poznania podstawowych zadań wynikających z zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie
 • przyjrzenia się elementom budowania zespołu
 • przyjrzeniu się wpływowi motywacji na zespół

Szkolenie jest tak zaprojektowane by doświadczyli Państwo wpływu różnych czynników na Państwa motywację i sprawdzili jak działają w praktyce różne jej elementy by móc wpłynąć na motywację wolontariuszy i by byli oni wizytówka Państwa organizacji.

Szkolenia, które proponujemy będą prowadzone metodami interaktywnymi, tak aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie, co oznacza pracę nad swoimi osobistymi tematami i zagadnieniami z którymi borykają się na co dzień w pracy.

Harmonogram szkolenia

1. Zapoznanie się uczestników- umożliwienie i stworzenie warunków do grupowego uczenia się.

 • Przedstawienie się uczestników i zebranie oczekiwań dotyczących szkolenia
 • Przedstawienie celów szkoleniowych
 • Ustalenie kontraktu na szkolenie
 • Ustalenie indywidualnych celów przez uczestników, które będą realizowane w trakcie szkolenia

2. Kierownik projektu czy lider?

 • Test na style zarządzania
 • Jaki jestem liderem a jakim chcę być?

3. Etapy zarządzania zespołem

 • Etapy pracy i rozwoju zespołu w projekcie
 • Ustalenie kontraktu współpracy z zespołem i jednostką w zespole
 • Poziomy i zasady delegowania zadań
 • Zarządzanie przez cele i odpowiedzialność

– Ustalenie celów metodą Smart i metoda SPECIFY
– nieosiągalne cele demotywują
– kontrola i egzekwowanie celów
– ustalenie postępowania działań w sytuacji trudności wg siatki osiągnięcia celów

4. Budowanie zespołu projektowego

 • Znaczenie celu w pracy zespołu projektowego
 • Potrzeby członków zespoły(w dziedzinie zadań, utrzymania grupy, zasad funkcjonowania, rozwoju indywidualnego)
 • Lider a zespół- jak inspirować zespół do samodzielności

– siła inspiratora (Hitler)

– nie motywuj innych dopuki nie nasz ich potrzeb

– motywuj umożliwiając rozwój

– motywacja przez wykorzystanie talentów

 • Motywacje ludzi nastawionych na cele i na relacje
 • Komunikacja z zespołem(motywujące spotkania, spotkania robocze, problemowe i celebrujące)

– informacja zwrotna

 • wpływ komunikacji na zarządzanie zespołem

– siła informacji zwrotnej

– siła słowa -czego nie mówić

– Komunikacja ,,dobra i zła ”

– 4 sposoby komunikacji z wolontariuszem

– rozróżnienie typów osobowości i ich wpływ na pracę zespołu

– co zrobić gdy w grupie pojawi się kryzys i co on oznacza?

5. Zakończenie szkolenia

 

Metodyka Prowadzenia zajęć

Filozofia szkoleń i warsztatów

 • Uczenie się na pozytywnym doświadczeniu – nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne
 • Uczenie się na błędach – mylić się jest rzeczą ludzką, podziel się swoim błędem z innymi
 • Praca oparta na procesie grupowym
 • Ścisłe dostosowanie szczegółów szkolenia do specyfiki pracy uczestników szkolenia oraz oczekiwań firmy wobec ich obecnych i przyszłych działań,
 • jednoznaczne przedstawienie uczestnikom celów szkolenia oraz praktycznych korzyści wynikających z ukończenia szkolenia,
 • Docenienie doświadczenia i dorobku zawodowego uczestników, jako podstawy do wzmacniania automotywacji i chęci dalszego rozwoju,
 • Przejrzysta forma szkolenia oraz odpowiednio dobrane metody szkoleniowe umożliwiające efektywny proces uczenia się i rozwijania umiejętności,
 • tempo prowadzenia zajęć umożliwiające wszystkim uczestnikom pełne przyswojenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych,
 • stosowanie metod partycypacyjnych zapewniających aktywny udział wszystkich uczestników,
 • atrakcyjna forma zajęć zwiększająca otwartość na nową wiedzę i umiejętności oraz satysfakcję z udziału w szkoleniu,
 • koncentracja na dostarczeniu uczestnikom i firmie maksimum praktycznych korzyści

You may also like...

Nasze filmy