Zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach

Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które zarządzają ludźmi w projektach współpracujących z podwykonawcami i jednocześnie chcących rozwijać, motywować zespół w sposób który może być wsparciem podczas współpracy czy prowadzenia projektów.
Szkolenie jest 2-dniowe w formie warsztatowej prowadzone co-aktywną metodą, tak aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 25 osób.
Cele szkoleniowe:

 • poznanie umiejętności i narzędzi potrzebnych do efektywnego zarządzania zespołem i podwykonawcami
 • zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w projektach
 • poznanie swojego stylu zarządzania/ kierowania zespołem
 • poznanie czynników wpływających na budowanie zespołu projektowego
 • zapoznanie się z odpowiedzialności wynikającej ze stanowiska Projekt Menadżera

Szkolenie dostarcza uczestnikom:

 • przyjrzenia się swojej roli jako lidera
 • przećwiczenie wybranych umiejętności wykorzystywanych w zarządzaniu
 • doskonalenie umiejętności przeprowadzania trudnych rozmów wynikających ze stanowiska Projekt Menadżera
 • poznania podstawowych zadań wynikających z zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie
 • przyjrzenia się elementom budowania zespołu
 • przyjrzeniu się wpływowi motywacji na zespół

Szkolenie jest tak zaprojektowane by doświadczyli Państwo wpływu różnych czynników na Państwa motywację i sprawdzili jakim jestem liderem i jak zarządzam zespołem.
Szkolenia, które proponujemy będą prowadzone metodami interaktywnymi, tak aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie,co oznacza pracę nad swoimi osobistymi tematami i zagadnieniami z którymi borykają się na co dzień w pracy.

Harmonogram szkolenia
I. Zapoznanie się uczestników- umożliwienie i stworzenie warunków do grupowego uczenia się.

 • Przedstawienie się uczestników i zebranie oczekiwań dotyczących szkolenia

II. Kierownik projektu czy lider?

 • Jaki jestem liderem a jakim chcę być?
 • Obszary zarządzania

III. Etapy zarządzania zespołem

 • Etapy pracy i rozwoju zespołu w projekcie
 • Ustalenie kontraktu współpracy z zespołem i jednostką w zespole

IV. Budowanie zespołu projektowego

 • Lider a zespół
 • Komunikacja z zespołem
 • Rozróżnienie typów osobowości i ich wpływ na pracę zespołu
 • Ścieżka rozwoju wolontariusza

V. Zakończenie szkolenia
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany programu szkolenia..

Metodyka Prowadzenia zajęć

Szkolenia i warsztaty które proponujemy będą prowadzone metodami interaktywnymi, tak, aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie, co oznacza pracę nad swoimi osobistymi tematami i zagadnieniami z pracy zawodowej , z którymi borykają się Państwo , na co dzień w pracy zawodowej.

Filozofia szkoleń

1. Uczenie się na pozytywnym doświadczeniu – nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne
2. Uczenie się na błędach – mylić się jest rzeczą ludzką, podziel się swoim błędem z innymi
3.Praca oparta na procesie grupowym
4. Ścisłe dostosowanie szczegółów szkolenia do specyfiki pracy uczestników szkolenia oraz oczekiwań firmy wobec ich obecnych i przyszłych działań,

 • jednoznaczne przedstawienie uczestnikom celów szkolenia oraz praktycznych korzyści wynikających z ukończenia szkolenia,
 • Docenienie doświadczenia i dorobku zawodowego uczestników, jako podstawy do wzmacniania automotywacji i chęci dalszego rozwoju,
 • Przejrzysta forma szkolenia oraz odpowiednio dobrane metody szkoleniowe umożliwiające efektywny proces uczenia się i rozwijania umiejętności,
 • tempo prowadzenia zajęć umożliwiające wszystkim uczestnikom pełne przyswojenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych,
 • stosowanie metod partycypacyjnych zapewniających aktywny udział wszystkich uczestników,
 • atrakcyjna forma zajęć zwiększająca otwartość na nową wiedzę i umiejętności oraz satysfakcję z udziału w szkoleniu,
 • koncentracja na dostarczeniu uczestnikom i firmie maksimum praktycznych korzyści

You may also like...

Nasze filmy